TUNINGSHOW
TARGU SECUIESC
27-29.August 2010

REGULAMENT OFICIAL
Kezdivasarhely - Tuning Show - Tg. Secuiesc - 27-29.08.2010


SECŢIUNEA 1.
ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI

Evenimentul Kezdivasarhely - Tuning Show - Tg. Secuiesc este organizat de catre Sc BIA Electronic Srl, cu sediul în Jud. Covasna, mun Tg. Secuiesc, str. Curtea 19 nr.2, inregistrata la registrul comertului sub numarul J14/164/1999, avand Codul Unic de Inregistrare RO 12174370, denumită în continuare “Organizator”. Participanţii la Evenimentul Kezdivasarhely - Tuning Show - Tg. Secuiesc (denumit în continuare „Eveniment”) sunt obligaţi să respecte termenii şi conditiile Regulamentului Oficial al Evenimentului (denumit în continuare “Regulament Oficial”), potrivit celor menţionate mai jos: Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, fiind disponibil gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului.
SECŢIUNEA 2.
ZONA DE DESFĂŞURARE A EVENIMENTULUI

Evenimentul se va desfăşura în incinta parcarii Sala sporturilor , ( la intrarea in Tg. Secuiesc din spre Turia – langa Scoala Petofi Sandor ) Jud. Covasna.
SECŢIUNEA 3.
DURATA EVENIMENTULUI

Evenimentul se va desfăşura în perioada 27-29 august 2010. Evenimentul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
SECŢIUNEA 4. ÎNSCRIEREA
Acest concurs este deschis persoanelor fizice din România şi străinătate care au împlinit până la data înscrierii vârsta de 18 ani, precum şi persoanelor juridice din ţară şi străinătate. Participarea în cadrul Evenimentului este gratuită. Toate persoanele care doresc să participe trebuie să depună cererile de înscriere la organizatorul Evenimentului, pana la data de 15.08.2010. Se consideră că prin înscrierea în acest Eveniment, participanţii acceptă prevederile Regulamentului Oficial şi eventualele modificări pe care Organizatorul le va opera. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a selecta participanţii la eveniment fără a motiva decizia sa, în limita locurilor disponibile comunicate.
SECŢIUNEA 5. OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR
Participanţii sunt obligaţi: - Să respecte întru totul prevederile prezentului Regulament Oficial;
- să respecte toate indicaţiile personalului organizator;
- să expună maşina din data de 27 august până în data de 29 august în locul special amenajat din incinta parcarii Sala Sporturilor din Tg. Secuiesc;
-să poziţioneze maşinile participante în locul destinat desfasurarii evenimentului până în data de 27 august, ora 15.00. Aranjarea maşinilor se va realiza în funcţie de ordinea sosirii, cluburile care doresc să îşi organizeze stand propriu trebuind să introducă toate maşinile odată;
- să respecte numărul de ordine primit, în funcţie de care maşinile acestora vor fi identificate şi nominalizate pe toată durata Evenimentului;
- să respecte, pe toată durata Evenimentului, de la sosire şi până la plecare, toate regulamentele interne şi reglementările legale în vigoare la momentul desfăşurării Evenimenului, fiind singuri răspunzători de orice acţiune, activitate, demers sau intenţie întreprinsă de ei înşişi, care duce sau poate aduce atingere vieţii, sănătăţii şi / sau integrităţii oricăror persoane, sau care conduce la producerea de pagube sau daune materiale, de imagine sau de orice altă natură, consecinţele fiindu-le direct imputabile, civil sau penal, Organizatorul neputând fi tras la răspundere pentru faptele participanţilor;
- cei care vor beneficia de cazări la unităţi de profil (hoteluri, pensiuni, etc) trebuie să se poarte civilizat, să respecte toate regulamentele, normele proprii ale unităţilor hoteliere respective şi reglementările legale în vigoare la momentul desfăşurării Evenimenului, fiind singuri răspunzători de orice acţiune, activitate, demers sau intenţie întreprinsă de ei înşişi, care duce sau poate aduce atingere vieţii, sănătăţii şi / sau integrităţii oricăror persoane, sau care conduce la producerea de pagube sau daune materiale, de imagine sau de orice altă natură în cadrul unităţilor hoteliere (pensiuni) la care sunt cazaţi, consecinţele fiindu-le direct imputabile, civil sau penal, Organizatorul neputând fi tras la răspundere pentru faptele participanţilor;
- proprietarii maşinilor şi promoterii trebuie să aibă un comportament civilizat;
- să ruleze în incinta locului destinat desfasurarii evenimentului cu viteză foarte redusă, cu atentie sporită şi nu mai mult de 5 km/h şi numai insotiţi de personalul organizator;
- în cazuri cu totul excepţionale, care pot impune retragerea din cadrul Evenimentului a unui participant, acesta va retrage maşina numai însoţit de către cel puţin un reprezentant al Organizatorului;
- la intrarea în incinta spatiului amenajat, toţi participanţii vor avea obligatoriu asupra lor fişa de participare completată şi semnată;
- participanţii se angajează să rămână cu maşina în incinta locului de desfasurare a evenimentului până la finalul Evenimentului, când ieşirea maşinilor va fi realizată în mod organizat. Exceptand cei care vor participa la concursul de viteza la 400m.

Participanţilor le sunt interzise următoarele:
- să facă liniuţe, drifturi, cerculete, intoarceri cu frana de mana în locul desfasurarii Evenimentului;
- să se prezinte la Eveniment cu maşini neînmatriculate sau a căror provenienţă este greu de stabilit;
- să se prezinte la Eveniment cu maşini care au expirată revizia tehnică sau care prezintă grave defecţiuni la sisteme de direcţie şi de frânare, care prezintă semne evidente de pierdere a lichidelor (carburant, ulei, apă, antigel, etc.)
- să participe la concursuri neincluse în program şi în prezentul Regulament Oficial, organizate între participanţi fără voia şi cunoştinţa Organizatorilor Evenimentului;
- să aibă orice fel de comportament nesportiv, antisocial, imoral; În caz de nerespectare a oricărei din regulile menţionate mai sus, participanţii vor fi exclusi din cadrul evenimentului.
SECŢIUNEA 6 CONCURSURI ORGANIZATE
In cadrul evenimentului vor fi organizate urmatoarele concursuri:
- Best Interior (cel mai bun interior) I,II,III
- Best Exterior (cel mai bun exterior) I,II,III
- Best Paint (cea mai frumoasa vopsea) I
- Best Car Of The Show (cea mai frumoasa masina) I, votul vizitatorilor
- Best audio setup I
- Best Motor I
- SPL Racing - sase categorii (vezi reglamentul SPL Racing)
- Concurs Go Kart I,II,III
Pentru a lua parte la oricare dintre aceste concursuri, participanţii vor trebui să comunice acest lucru Organizatorilor completând Fişa de înscriere, care se va trimite prin e-mail la bia@velurdecor.ro .
SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI PREDAREA PREMIILOR
Câştigătorii la fiecare dintre concursurile de mai sus vor fi desemnaţi de către un juriu constituit de către Organizator. Nu sunt admise contestaţii la deciziile juriului. Premiile vor fi înmânate pe loc, la finalul Evenimentului. În cazul în care participantul câştigător nu îşi revendică premiul în termen de 24 ore din momentul în care acesta s-a acordat, acesta va pierde dreptul de a beneficia de premiu, iar premiul va fi retras din concurs.
SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDEREA PARTICIPANŢILOR
Toţi participanţii iau parte la Eveniment exclusiv pe propria răspundere, fiind de acord cu prevederile prezentul Regulament Oficial. Ei poartă în mod exclusiv răspunderea civilă şi penală pentru toate daunele cauzate de ei sau de către automobilele pe care le deţin şi/sau prezintă. Prin înscrierea la acest Eveniment, participantul îşi asumă răspunderea pentru toate eventualele daune, pe care le va suporta, şi îi eliberează de orice răspundere pe toţi cei implicaţi în organizarea Evenimentului. Participantul care a suferit un accident sau o pagubă renunţă, prin înscrierea sa, la orice drept, procedură sau pretenţie vizavi de cei implicaţi în organizarea Evenimentului.
SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA EVENIMENTULUI
Prezentul Eveniment va înceta de drept la data de 29.08.2010, ora 18:00, putând înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment mai presus de voinţa Organizatorului, de natură a face imposibilă derularea în condiţii normale a acestuia.
SECŢIUNEA 10. NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII ÎN BANI A PREMIILOR
În cadrul acestui Eveniment, nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.
SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
Prin participarea la aceast Eveniment, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei în vigoare aplicabile din România.
SECŢIUNEA 12. MODIFICIAREA REGULAMENTULUI OFICIAL
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a face anumite adăugiri la Regulamentul oficial, la faţa locului, atunci şi dacă situaţia o va impune.